хуудас_баннер

мэдээ

2024 оны 13 дахь долоо хоногийн түүхий эдийн үйлдвэрлэл, халуун бүтээгдэхүүний долоо хоног тутмын тайлан

1, Метилен хлорид
Бараа материалын бага үнэ хэлбэлзэж, өсдөг

б

2, изобутиральдегид
Үндсэн сул тал, үнийн мэдэгдэхүйц бууралт

в


Шуудангийн цаг: 2024 оны 4-р сарын 07