хуудас_баннер

мэдээ

Түүхий эдийн эрэлт нийлүүлэлтийн индексийн BCI 2024 оны гуравдугаар сард -0.14 байв

2024 оны гуравдугаар сард таваарын эрэлт нийлүүлэлтийн индекс (BCI) -0.14, дунджаар -0.96%-иар өссөн байна.

BCI-ийн хяналтанд байдаг найман салбар илүү буурч, өсөлт багатай байна.Эхний гурван байрт өнгөт үйлдвэрийн салбар 1.66%-иар, хөдөө аж ахуй, хажуугийн салбар 1.54%-иар, резин, хуванцарын салбар 0.99%-иар өссөн байна.Уналтын эхний гурван байрыг дурдвал: Гангийн салбар -6.13%, барилгын материалын салбар -3.21%, эрчим хүчний салбар -2.51% тус тус буурчээ.

а


Шуудангийн цаг: 2024 оны 4-р сарын 07